Breaking: Dubbinkje stapt uit bestuur reünistenvereniging voor ooit reünist te zijn geweest

Teus Dubbink (25) heeft aangegeven per direct zijn functies neer te leggen bij reünistenvereniging Victorie Amicitie. Nou ja, hij maakt nog wel even het financieel jaarverslag af. De afgelopen 3 jaar heeft vol enthousiasme de reünistenvereniging bestuurd. Onder zijn leiding zijn er een tweetal reünies georganiseerd, de eerste voor de jaargroepen 1983-1993 en de tweede voor de jaargroepen 1993-2000. Daarnaast is er meer bekendheid gekweekt binnen de VGST. Er zijn bijna geen leden meer over die lid werden toen er nog geen reünistenvereniging bestond. Amice Dubbink had altijd het streven om ook te zorgen voor een mooie tijd na de VGST. Momenteel eet hij zelf nog van twee walletjes mee, aangezien hij al 3 jaar deel uitmaakt van het bestuur van deze roemruchte reünistenvereniging, maar eigenlijk te lam is om een afscheidsbrief te schrijven voor u.

Amice Dubbink is de eerste niet-oprichter die het bestuur van Victorie Amicitia verlaat. Hij wordt opgevolgd door amice Gunnink.

De nieuwe functieverdeling is als volgt:

Voorzitter: H.J. aan het Rot (2012)
Secretaris: J.P. Ophoff (2009)
Penningmeester: P.M. Gunnink (2013)

Wij zijn amice Dubbink zeer dankbaar voor alles wat hij voor de reünistenvereniging heeft betekend. Hij was zo iemand dit er van begin tot eind bij was en dan niet naar huis ging voordat hij ook echt naar huis gestuurd werd. Deze keer is het niet anders dan we van hem gewend zijn, maar helaas wel de laatste keer dat hij ook verantwoordelijk dient te zijn. Hoe zich dat verder in de toekomst ontwikkeld, zullen we meemaken, bijvoorbeeld op de aankomende reünistenborrel.

Geschreven door Am. Dubbink | Er zijn nog geen reacties

Geef uw reactie op dit bericht